Gevechtsondersteuning en logistiek

De gevechtsondersteunende en logistieke eenheden van 43 Gemechaniseerde Brigade zorgen dat de infanterie het gevecht kan voeren. Ze beschermen de infanteristen door explosieven op te sporen, de weg vrij te maken en de vijand te hinderen. Ze bevoorraden, herstellen materieel en geven geneeskundige zorg. Dit alles ook aan het front.

Eenheden

Gevechtsondersteunend:

  • 11 Pantsergeniebataljon.

Logistiek:

  • 43 Geneeskundige Compagnie;
  • 43 Herstelcompagnie.

11 Pantsergeniebataljon

De militaire bouw- en constructiespecialisten van het pantsergeniebataljon zijn belangrijk tijdens alle soorten operaties.
Bij een oprukkende vijand vertragen zij de tegenstander. Ze leggen mijnenvelden of werpen andere hindernissen op, bijvoorbeeld door bomen op te blazen. Ook het onbruikbaar maken van wegen of bruggen behoort tot de mogelijkheden.

De genisten verdedigen ook door het graven van antitankgrachten en gevechtsopstellingen voor de gevechtseenheden. Bij een eigen offensief zorgen zij ervoor dat de aanval zo snel en ongestoord mogelijk plaatsvindt. Ze doen dit door:

  • noodbruggen te leggen;
  • vijandelijke mijnenvelden te ruimen;
  • wegen op de opmarsroute begaanbaar te maken.

Kortom: ze maken het  werk van hun vijandelijke geniecollega’s ongedaan.

Voor inzet bij CBRN-incidenten (chemisch, biologisch, radioactief en nucleair) staat een CBRN-verdedigingseenheid paraat. Deze zogenoemde CBRN-responscapaciteit kan binnen 2 uur overal in Nederland ter plaatse zijn.

43 Geneeskundige Compagnie

De militairen van 43 Geneeskundige Compagnie zorgen voor de geneeskundige verzorging van alle militairen van de brigade. Tijdens oefeningen en missies, maar ook op de kazernes.

Ze hebben hulpposten met moderne medische apparatuur. Hier verlenen artsen, verpleegkundigen en gewondenverzorgers de eerste (levensreddende) hulp.

43 Herstelcompagnie

Bij 43 Herstelcompagnie werken de monteurs van de brigade. Zij onderhouden en repareren het materieel van de brigade, van voertuigen en apparatuur tot wapens. Of het nu defect is gegaan op de kazerne, tijdens een oefening of op uitzending. Dit gebeurt meestal in een werkplaats maar als het nodig is ook in het veld, dicht bij de strijd.