Reservistenbataljon 30 Natresbataljon

13 Lichte Brigade heeft een reservisteneenheid: 30 Natresbataljon. Het gaat om zo’n 900 reservisten die de brigade kan inzetten in Zuid-Nederland.

Het 30 Natresbataljon is verantwoordelijk voor:

  • Bewakings- en beveiligingsopdrachten. Zoals wacht houden aan kazernepoorten. Of bewaken en beveiligen van ontruimde gebieden en vitale objecten als energiecentrales.
  • Militaire bijstand bij rampenbestrijding. Bijvoorbeeld bij watersnoden en de uitbraak van besmettelijke dierziektes als mond- en klauwzeer en varkenspest.
  • Militaire bijstand aan civiele autoriteiten voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid.
  • Militaire steunverlening aan militaire transporten door Nederland bij grote oefeningen of inzet.
  • Militaire steunverlening aan eenheden van de Nederlandse krijgsmacht tijdens vertrek of terugkeer van uitzending.
  • Militaire steunverlening aan civiele autoriteiten bij grote evenementen, zoals de Nijmeegse Vierdaagse.
  • Ceremoniële activiteiten, bijvoorbeeld Prinsjesdag en herdenkingen.