Animatie air manoeuvre

In deze animatie is te zien hoe 11 Air Manoeuvre Brigade optreedt. Dit gezamenlijke optreden van luchtmobiele infanteristen en gevechts- en transporthelikopters draait om snelheid, flexibiliteit, daadkracht en eventueel vuurkracht.

Dit is operatie Falcon Concept, een grootschalige actie van 11 Air Manoeuvre Brigade in een crisisgebied. Deze lichte infanteriebrigade van Defensie kan snel, flexibel en wereldwijd opereren, geÏntegreerd met helikopters en vliegtuigen.

In deze animatie wordt de manier van optreden van de air manoeuvre brigade uitgebeeld. Operatie Falcon Concept is fictief en zou overal ter wereld kunnen plaatsvinden. De air manoeuvre brigade kan zeer snel worden ingezet. Strategisch luchttransport brengt de eenheid snel in het achterland van een missiegebied. Na deze verplaatsing volgt de zogenoemde reception staging onward movement and integration. Hier worden personeel, materieel en logistieke voorraden samengevoegd tot eenheden gereed voor gevecht.

In het beginstadium van een operatie kan een luchtmobiele eenheid met een air assault een bruggenhoofd slaan. Een air assault is offensief, verassend en heeft een groot bereik. Tijdens een air assault zijn gevechtshelikopters onmisbaar. Ze schakelen de belangrijkste dreigingen uit en beveiligen kritieke delen van de operatie. In combinatie met een air assault kan een actie over de grond uitgevoerd worden om versterkingen uit eigen gelederen of aflossing door een andere eenheid uit te voeren. Luchtlandingen en tactisch luchttransport zijn ideale middelen om diep in het operatiegebied op te treden. In een air drop werpen transportvliegtuigen eenheden af die per parachute op of nabij het doel landen. In een air landing operatie worden eenheden met hun materieel ingevlogen door transportvliegtuigen die in de buurt van het aanvalsdoel landen.

Luchtmobiele eenheden zijn bijzonder geschikt om in samenwerking met special forces kleinschalige, snelle en kortdurende overvalsacties uit te voeren. Zoals aanhoudingen of invallen. Transporthelikopters brengen de eenheid dicht bij hun doelwit. Net als bij een air assault dienen gevechtshelikopters ter ondersteuning.

Gevechtshelikopters kunnen operaties ook ondersteunen met een air attack missie. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld zelfstandig doelen opsporen en uitschakelen of eigen eenheden vanuit de lucht van vuurkracht voorzien. Zodra de belangrijkste dreigingen zijn uitgeschakeld en de beheersende terreindelen onder controle zijn, wordt het gebied gestabiliseerd om uiteindelijk overgedragen te worden aan de lokale autoriteiten. Door de inzet van de lichte voertuigen van de brigade kan een groot gebied bestreken worden. Andere gemotoriseerde eenheden kunnen de brigade hierin bijstaan of aflossen. In het concept van air manoeuvre draait alles om snelheid, flexibiliteit en daadkracht vanuit de lucht en op de grond. 

11 Air Manoeuvre Brigade treedt niet alleen op in operaties in het hoogste geweldsspectrum. De eenheden van de brigade kunnen overal ter wereld het verschil maken. In allerlei soorten crises. Ook bijvoorbeeld met een air drop in een door sneeuwstormen geïsoleerd geraakt gebied. Zo kunnen voedselpakketten mensen bereiken die geen kant meer op kunnen.

Of met een non-combatant evacuation operation. Als Nederlanders bedreigd worden in een instabiele regio kan Defensie ze ophalen. De pathfinders van 11 Air Manoeuvre Brigade worden vooruit gestuurd om een landing zone te vinden en te markeren. Daar landt een transportvliegtuig om de burgers in nood mee te nemen. Maar ook met transporthelikopters in een stad die door een overstroming afgesloten is geraakt van de buitenwereld. Met een evacuatieoperatie worden de door het water bedreigde bewoners in veiligheid gebracht.

Zo kan operatie Falcon Concept talloze gedaanten aannemen. De inzetmogelijkheden van air manoeuvre zijn bijna onbeperkt. Welke opdracht dan ook, de mensen van 11 Air Manoeuvre Brigade staan er klaar voor. Elk moment, elke missie.