Staf Defensie Ondersteuningscommando

De Staf Defensie Ondersteuningscommando is de stafafdeling en bestaat uit:

 • Kabinet:
  Ondersteunt de commandant.
 • Bedrijfsvoeringondersteuning:
  Richt zich op veiligheid, arbo en milieu, beveiliging en informatievoorziening.
 • Inkoop en Contractmanagement:
  Stelt op en beheert contracten voor alle assortimenten die bij het Defensie Ondersteuningscommando zijn belegd.
 • Defensie Vastgoedmanagement:
  Is opdrachtgever voor het beheer van alle kazernes, vliegbases en oefenlocaties.
 • Directie Personeel en Organisatie:
  Zorgt voor een gezonde organisatie op personeelsgebied.
 • Groep Vraag- en Aanbodmanagement:
  Vertaalt behoeften krijgsmachtdelen naar Defensie Ondersteuningscommando-producten en –diensten. Stemt vraag, aanbod en budget op elkaar af en bewaakt de kwaliteit van leveranciers.
 • Sectie Communicatie:
  Is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van het Defensie Ondersteuningscommando.
 • Afdeling Bestuursondersteuning:
  Stelt bij de beleidsvorming binnen de Bestuursstaf de belangen van het Defensie Ondersteuningscommando veilig en adviseert de commandant op bestuurlijk vlak.

Daarnaast kent de staf enkele bijzondere organisatie eenheden:

 • Centrale Organisatie Integriteit Defensie
 • Inspecteur Militaire Gezondheidszorg
 • Staf Militaire Muziek