Secretaris-generaal

De secretaris-generaal (SG) heeft de ambtelijke leiding en is verantwoordelijk voor het beheer van het ministerie van Defensie, en in het bijzonder het kerndepartement (de Bestuursstaf). Maarten Schurink is sinds 21 augustus 2023 de secretaris-generaal van Defensie.

Vergroot afbeelding Portretfoto van secretaris-generaal Maarten Schurink.
Maarten Schurink.
  • De SG is de hoogste ambtenaar van Defensie en adviseert de minister en staatssecretaris.
  • Verder zorgt de SG dat het proces van beleid, plannen en begroting op tijd op elkaar wordt afgestemd en van kwaliteit is. Ook zorgt de SG voor balans tussen doelstellingen, activiteiten en middelen. De SG neemt bijvoorbeeld beslissingen over hoeveel geld de Defensieonderdelen krijgen.
  • De SG stelt ook vast welke technologische informatie Defensie nodig heeft om haar werk te kunnen doen.
  • Tot slot gaat de SG ook over het beheer van het commando Koninklijke Marechaussee. Als gemandateerd korpsbeheerder mag de SG namens de minister handelingen verrichten, maar is niet verantwoordelijk. Zo mag de SG dat ook voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Directies SG

De volgende directies vallen rechtstreeks onder de SG:

  • Directie Bestuursondersteuning en Advies;
  • Directie Communicatie;
  • Directie Financiën en Control;
  • Directie Human Resources & Bedrijfsvoering;
  • Directie Juridische Zaken.