Defensie neemt maatregelen voor veiligheid rond opslag munitie

Defensie treft maatregelen om alle munitiegebouwen die in gebruik zijn weer te laten voldoen aan de actuele wet- en regelgeving en defensienormen. Veiligheid van de medewerkers, de directe omgeving en de maatschappij heeft voor Defensie prioriteit. Er is daarom een traject ingezet om de veiligheid van de munitiegebouwen te verbeteren. Dat schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag aan de Tweede Kamer.

Defensie heeft ongeveer 800 munitiegebouwen , verspreid over zo’n 40 locaties. Met het Programma Veiligheid Munitiegebouwen worden infrastructurele aanpassingen doorgevoerd en de kwantitatieve risicoanalyses geactualiseerd. Met dit programma voldoen alle in gebruik zijnde munitiegebouwen weer aan de meest actuele wet- en regelgeving en defensienormen en sluiten weer volledig aan bij de bedrijfsvoering.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dringt erop aan de aanpassingen op zo kort mogelijke termijn door te voeren. Dit maakt de aanpassing zowel doelmatig als onvermijdelijk en urgent, meldt Van der Maat.

Het Programma Veiligheid Munitiegebouwen bestaat uit 3 componenten:

Bliksembeveiligingsinstallaties (interne veiligheid)

Defensie onderzoekt al enkele jaren de bliksembeveiligingsinstallaties van verschillende munitiegebouwen. Gekeken wordt of deze voldoen aan de Europese norm voor bliksembeveiliging. Dit onderzoek zit in de laatste fase. Defensie heeft met instemming van de ILT een plan van aanpak gemaakt voor zowel dit onderzoek als de eventuele noodzakelijke aanpassingen. Zolang dit loopt, ziet de ILT af van handhavend optreden tegen geconstateerde afwijkingen.

Het Programma Veiligheid Munitiegebouwen voorziet in de laatste fase van het onderzoek, inclusief de infrastructurele aanpassingen die uit dat onderzoek volgen.

Kwantitatieve risicoanalyse (externe veiligheid)

De opslag van munitie mag geen onaanvaardbaar risico opleveren voor de omgeving. Een zogeheten kwantitatieve risicoanalyse brengt de veiligheidssituatie en het risico van de activiteiten in de directe omgeving van een militaire munitieopslagplaats in kaart. De analyse vormt de basis voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor munitieopslag. Hoewel de externe veiligheid is gewaarborgd, actualiseert Defensie met dit programma alle QRA’s mede met het oog op de aanvulling van munitievoorraden.  

Beveiligingsniveau gebouwen (beveiliging)

Om ervoor te zorgen dat munitie in voldoende beveiligde gebouwen wordt opgeslagen wordt het beveiligingsniveau van een deel van de gebouwen verhoogd. Voor de fysieke beveiliging van munitie moet sprake zijn van organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen die zorgen voor het juiste beveiligingsniveau. Afhankelijk van de locatie, de bouwwijze en de reeds aanwezige maatregelen wordt per gebouw bepaald welke maatregelen nodig zijn. Gebouwen die niet aan het juiste beveiligingsniveau voldoen, worden met het programma op het juiste beveiligingsniveau gebracht.

Met het programma is een investering van tussen de € 25 miljoen en € 100 miljoen gemoeid. Dit geld komt uit het investeringsbudget van Defensie.