Defensie zet vol in op aantrekken personeel

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland met unieke grondwettelijke taken. Om die op een goede wijze uit te voeren heeft de organisatie voldoende personeel nodig. Daarom is Defensie daar hard naar op zoek en wil dat er meer mensen flexibel in de organisatie gaan werken. Onder de noemer behouden, binden en inspireren neemt Defensie verschillende maatregelen om de personele bezetting te verbeteren.

Staatssecretaris Christophe van der Maat licht de maatregelen vandaag schriftelijk toe aan de Kamer.

De oorlog in Oekraïne heeft Europa en Nederland met de neus op de feiten gedrukt. De inzet van militairen is niet alleen een keuze om deel te nemen aan (internationale) missies. Een opgedrongen conflict op het Europese continent is de harde realiteit. Daarom investeert het kabinet fors in Defensie. Daarmee kan de krijgsmacht capaciteiten uitbreiden, maar er moet ook voldoende personeel zijn om (wapen-) systemen te bedienen. De huidige veiligheidssituatie maakt dit noodzakelijk.

Vergroot afbeelding Archieffoto: militairen kijken door het vizier van hun wapen.
Archieffoto van militairen van de enhanced Forward Presence in Litouwen.

Vinden en behouden

Defensie doet alle moeite nieuwe mensen te vinden en het huidige personeel te behouden op basis van vrijwilligheid en motivatie. Ook wordt ingezet op het tijdelijk kunnen uitbreiden van het personeelsbestand wanneer de situatie daar om vraagt; de flexibele capaciteit. Daarvoor wil Defensie meer reservisten die, net als nu, gemiddeld 10 weken per jaar beschikbaar zijn. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met andere werkgevers. Dit moet tegelijkertijd zorgen voor meer zichtbaarheid in de maatschappij en de regio.

Cijfers

In lijn met de Defensienota is het de bedoeling dat de huidige 47.900 VTE’n groeit naar 54.400 VTE’n militair personeel in 2026.
Deze uitbreiding is met het oog op de arbeidsmarkt en de ervaring met de in- en uitstroom een flinke uitdaging.

Vergroot afbeelding Een commando van het Korps Commando Troepen.
Een commando van het Korps Commando Troepen.

Slechtst denkbare optie

De mogelijkheid bestaat dat Defensie over een aantal jaar onvoldoende personeel heeft om haar opdracht uit te voeren. Dat is de slechtst denkbare optie. Defensie moet hierop voorbereid zijn.
De organisatie verkent daarom nu al welke andere maatregelen desnoods zijn te nemen.
Het reactiveren van de brede opkomstplicht is niet realistisch. Wel valt te denken aan gegarandeerde beschikbaarheid van reservisten wanneer het echt nodig is.

Vergroot afbeelding Deel van Chinook-transporthelikopter met militair voertuig voor ziekenvervoer ervoor.
Er is behoefte aan medisch personeel.

Tekorten

De krijgsmacht heeft vooral tekorten in technische functies, IT-functies en aan medisch personeel. De bestaande wervingsmaatregelen voor deze categorieën worden geïntensiveerd. Denk aan:

  • Studiedeals waarbij Defensie de opleiding betaalt.
  • Personeelsuitwisseling met strategische partners in het bedrijfsleven via een inleenloket.
  • Nauwe samenwerking met regionale opleidingscentra en MBO-opleidingen.
  • Aanstellings- en bindingspremies.

Ook probeert Defensie nieuwe maatregelen uit. Denk aan een vrijwillig dienjaar. Hiervoor wordt inspiratie opgedaan bij landen met succesvolle, vergelijkbare programma’s, zoals Zweden, Noorwegen, Finland en ook Israël. Daarnaast wordt het programma Maatschappelijke Diensttijd en het succesvolle Defensity College uitgebreid. Ook wordt gekeken naar robotisering of andere hulpmiddelen waardoor de inzet van minder personeel nodig is. 

Vergroot afbeelding Archieffoto: militairen met volle bepakking lopen over zandvlakte.
Archieffoto van militairen, ingezet in Mali.

Startschot

Met deze kamerbrief is het startschot gegeven voor het uitvoeringsplan om extra personeel aan te trekken, zoals in de Defensienota aangekondigd. De staatssecretaris licht in de brief de cijfers en feiten toe. Ook geeft hij een uitgebreid overzicht van de maatregelen en instrumenten om de personele gereedheid de komende 2 jaar te verbeteren.