Vaandelopschriften voor missie Afghanistan

18 eenheden van de krijgsmacht die in Afghanistan hebben gevochten mogen dat op hun vaandel of standaard vermelden. Dat gebeurt met een opschrift (zie onderaan deze pagina). Koning Willem-Alexander reikt de opschriften 25 juni 2022 uit, tijdens een besloten ceremonie op de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. 

Het toekennen van de vaandelopschriften geldt als een van de hoogste (dapperheids)onderscheidingen die een militaire eenheid kan ontvangen. Het is voor de eenheden en regimenten een vorm van erkenning voor de wijze waarop de militairen zich wisten te onderscheiden. Zo’n toekenning is een bijzondere gebeurtenis; de laatste was in 2013. Deze keer zette koning Willem-Alexander op 11 september 2019 zijn handtekening onder het Koninklijk Besluit.

Video: geschiedenis van de vaandels

Een vaandel is de vlag van de eenheid, geschonken door de koning. Op het vaandel staat de gestileerde eerste letter (het monogram) van de naam van die vorst. Ook staat op het vaandel de naam van de desbetreffende eenheid. De opschriften worden altijd door de vorst toegekend. Eenheden die van oudsher te paard streden hebben geen vaandel, maar een beter te hanteren kleinere standaard met een kortere stok.

De volgende regimenten/eenheden krijgen een opschrift op het vaandel of standaard:

Koninklijke Marine

Koninklijke Luchtmacht

Koninklijke Landmacht