De standaard van de Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee heeft een standaard voor het hele krijgsmachtdeel. Vaandels en standaarden zijn de belangrijkste symbolen van een eenheid of krijgsmachtdeel. De standaard is een symbool van eenheid binnen de Koninklijke Marechaussee en verbondenheid met het koningshuis en het Koninkrijk der Nederlanden.

Sinds 16 oktober 2014 heeft de Koninklijke Marechaussee een nieuwe standaard, uitgereikt door koning Willem-Alexander. Op het vorige exemplaar stond nog 'Wapen der Koninklijke Marechaussee', uit de tijd dat de marechaussee deel uitmaakte van de Koninklijke Landmacht. De nieuwe standaard vermeldt alleen 'Koninklijke Marechaussee', aangezien de marechaussee nu een zelfstandig krijgsmachtdeel is.

Standaarddoek

Het nieuwe standaarddoek heeft het monogram van koning Willem-Alexander (WA). Dit is de eerste keer dat een vaandel of standaard binnen de krijgsmacht van dit monogram is voorzien. Op de oude standaard stond het monogram 'W' van koningin Wilhelmina, die in 1931 het Wapen der Koninklijke Marechaussee een standaard toekende.

Destijds werd de standaard gebruikt als richtpunt van de eenheid. Tegenwoordig wordt de standaard voornamelijk gebruikt voor bezoeken van leden van het Koninklijk Huis, de jaarlijkse wapendag op 26 oktober, beëdigingen en andere hoogtijdagen.

Geschiedenis marechaussee

Op 26 oktober 1814 tekende koning Willem I het besluit tot oprichting van het Corps de Marechaussée, een bereden politiekorps met een militaire structuur. In 1908 wees koningin Wilhelmina de beveiligingstaak van de paleizen toe aan de inmiddels Koninklijke Marechaussee. In 1998 werd de Koninklijke Marechaussee een zelfstandig krijgsmachtdeel.