Communicatie via internet

Via websites en social media kunt u elkaar makkelijk op de hoogte te houden van belevenissen tijdens een uitzending. Maar ook om uiting te geven aan hun emoties of frustraties. Dit recht op vrijheid van meningsuiting heeft u ook. Toch kan dit soort communicatie gevolgen hebben waar u misschien niet direct bij stilstaat.

Enkele tips:

  • Wat op internet staat, is in principe voor iedereen toegankelijk. Waar ook ter wereld. Houd daar rekening mee als u persoonlijke informatie deelt.
  • Informatie op weblogs en sites als Facebook, X (voorheen Twitter) en LinkedIn is voor professionele hackers eenvoudig te bekijken. Ook als de informatie alleen zichtbaar zou moeten zijn voor leden of ‘vrienden’. Het blijkt soms moeilijk of zelfs onmogelijk om eenmaal geplaatste informatie te wijzigen of te verwijderen.
  • Via uw Facebook-, X-, LinkedIn-account of weblog beschikt de media bij incidenten snel over persoonlijke informatie. Denk aan foto’s, vrienden, persoonlijke gegevens en voorkeuren. De kans is groot dat deze informatie met foto’s binnen een mum van tijd door (landelijke) dagbladen, televisie, internet en andere media wordt gepubliceerd.
  • Vermeld geen contactgegevens of andere vertrouwelijke informatie. En ga niet in op operationele zaken.
  • Uw woorden, foto’s en filmpjes zijn van invloed op het beeld dat mensen hebben of krijgen van Defensie, de missie en de militairen. Maar óók op het beeld dat militairen hebben van het thuisfront. Waardoor zij zich misschien meer zorgen maken.
  • Verhalen die u van anderen leest op internet vertellen niet altijd de werkelijkheid. Ze hoeven ook niet vergelijkbaar te zijn met de situatie van uw relatie. Denk aan negatieve uitlatingen over de missie of suggesties dat de situatie onveiliger is dan u dacht.