Mobiel laboratorium in missiegebied

Defensie heeft voor missiegebieden een gepantserd mobiel onderzoekslaboratorium. Dit Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory (JDEAL) helpt bij het opsporen van makers en leggers van bermbommen.

Het JDEAL is te vergelijken met Crime Scene Investigation. Ook in de militaire variant proberen onderzoekers vragen te beantwoorden. Bij het ontdekken of na het ontploffen van een bermbom zijn er vaak aanwijzingen. Die zijn waardevol bij de zoektocht naar (het netwerk achter) de bommenlegger.

Onderzoeksresultaten

Het gaat bijvoorbeeld om het soort explosieven, het ontstekingsmechanisme, een mobiele telefoon met data, apparaten die frequenties zenden en gebruikte materialen. De onderzoeksresultaten kunnen leiden naar bijvoorbeeld opdrachtgever, financiering, planner en wijze van transport.

Wereldwijd zetten opstandelingen en terreurorganisaties geïmproviseerde explosieven (IED’s) in. Ze zijn effectief en eenvoudig te maken. Bermbommen zijn niet alleen gevaarlijk voor de bevolking, maar ook voor westerse strijdkrachten. Om het gebruik ervan te stoppen, treden Europese landen preventief op. JDEAL biedt daarvoor mogelijkheden.

Nederland voortrekker in samenwerking

JDEAL is een Nederlands initiatief en opgezet als samenwerkingsproject vanuit het Europees Defensie Agentschap. Het wordt gezien als voorbeeld van de Nederlands voortrekkersrol op samenwerkingsgebied. 12 Europese landen investeren in het mobiele lab, waarover zij zelf, of met partners, kunnen beschikken.