Nota van Antwoord op Notitie Reikwijdte en Detailniveau - Programma Ruimte voor Defensie

Defensie zoekt naar ruimte binnen Nederland. Fysieke ruimte zoals kazernes en oefengebieden. Maar ook (milieu)ruimte om bijvoorbeeld te kunnen varen, vliegen en rijden binnen passende normen. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat welke activiteiten van Defensie (reikwijdte) worden onderzocht en hoe dat onderzoek plaatsvindt (detailniveau).

Op het NRD kon u tot 12 februari 2024 reageren. Er kwamen ruim 2.200 reacties binnen. Het onderzoek is op basis van deze reacties aangevuld en aangepast. De volledige reactie van Defensie is terug te vinden in de Nota van Antwoord.

Defensie stuurde een registratienummer naar de mensen die reageerden op het NRD. Met dit registratienummer vindt u de reactie op uw zienswijze in hoofdstuk 5 van de Nota van Antwoord. Heeft u geen registratienummer ontvangen, dan kunt u deze opvragen via ruimtevragen.defensie@mindef.nl.