Vraag over reservisten?

Wilt u meer weten over reservisten? Op deze pagina vindt u een overzicht van contactgegevens.

ServiceCentrum Employer Support Reservisten

Defensie ondersteunt werkgevers zodat het voor hen makkelijker wordt om hun medewerkers die ook reservist zijn, deel te laten nemen aan activiteiten voor de krijgsmacht. Het ServiceCentrum Employer Support Reservisten is hiervoor verantwoordelijk en vervult daarmee de loketfunctie naar werkgevers via employersupport@mindef.nl.

Vragen over beleid: Bureau Reservisten en Samenleving (BReS)

Het Bureau Reservisten en Samenleving geeft vorm aan het reservistenbeleid en een adaptieve krijgsmacht. Dit doet ze in overleg met de reservistenafdelingen van de krijgsmachtdelen, werkgevers, vakbonden en politieke partijen.

Door de samenwerking met externe partijen kan Defensie ervaringen delen en kennis uitwisselen. Deze contacten helpen draagvlak te creëren voor het nieuwe beleid.

Heeft u vragen over het reservistenbeleid? Dan kunt u contact opnemen met BReS:

Bureau Reservisten en Samenleving (BReS)
Kalvermarkt 32
2511 CB Den Haag
E-mail: employersupport@mindef.nl

Reservistenverenigingen

Reservisten kunnen lid worden van de Algemene Vereniging van Reservemilitairen (AVRM) of de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO). Samen vormen zij de Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht (NRFK). De verenigingen organiseren activiteiten met een militair karakter. Daarnaast onderhouden zij contact met internationale federaties van reservepersoneel.

Contact met krijgsmachtdeel

Contactgegevens van de verschillende krijgsmachtdelen waar reservisten zijn geplaatst vindt u op de pagina Wat is een reservist.

Werving en selectie

Voor vragen over werving en selectie van reservisten ga naar werkenbijdefensie.nl.