Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie reservisten

Reservisten hebben bijna dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als beroepsmilitairen en krijgen een aanstelling als militair ambtenaar. Defensie betaalt het salaris van een reservist tijdens de periode dat hij in werkelijke dienst is. De hoogte ervan hangt af van zijn rang en is gelijk aan dat van de beroepsmilitair. Normaal loopt tijdens de dienstperiode de arbeidsovereenkomst tussen de reservist en zijn burgerwerkgever gewoon door.

Aantal uren opkomst per jaar

Een reservist moet een minimumaantal uren per jaar opkomen. Dat aantal is afhankelijk van zijn functie.

Pensioen

De reservist bouwt bij het ABP een militair pensioen op tijdens de periode dat hij in werkelijke dienst is.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website werkenbijdefensie.nl.