Bijlage 3.3 Locatieonderzoek Rijksvastgoedbedrijf zuidelijke SMART-L radar

Tabel met door derden aangereikte locatiesuggesties voor een nieuw radarstation. De bijlage hoort bij het locatieonderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf om vast te stellen of er naast Herwijnen andere locaties zijn voor een nieuw militair radarstation.