Regels Inpassingsplan Radar Herwijnen

Defensie wil een radarstation plaatsen in Herwijnen. Dit inpassingsplan is bedoeld om de bestemming van het perceel aan de Broekweg 1 in Herwijnen aan te passen. U kon tot 29 januari 2024 op het inpassingsplan reageren door een zienswijze in te dienen. 

Het plan bestaat uit 3 stukken:

  • Toelichting
  • Regels
  • Verbeelding