Bijlage 2: aanvullend onderzoek mogelijke alternatieve locatie radarstation

Bijlage 2 is een onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf naar een mogelijke alternatieve locatie voor het  radarstation in Herwijnen indien de radarantenne op een grotere hoogte wordt geplaatst, eveneens naar aanleiding van de beide moties-Van Helvert c.s.