Rectificatie op TNO-rapport Evaluatie van gezondheidsaspecten door blootstelling voorgenomen SMART-L radar te Herwijnen:

Deze brief geeft aan dat er een tikfout staat in het TNO-rapport 2020 R11278 met de titel "Evaluatie van gezondheidsaspecten door blootstelling voorgenomen SMART-L radar te Herwijnen: aanvulling op rapportage TNO 2020 R10094".