Wie zijn postactieven?

U bent postactief op het moment dat u Defensie verlaat. Dat kan als militair of burger zijn. Hiervoor gelden enkele voorwaarden.

Postactieven zijn:

  • oud-medewerkers die ten minste 6 jaar in vaste dienst werkten bij Defensie;
  • militairen van wie de actieve dienst is beëindigd wegens functioneel leeftijdsontslag en nooit onder oorlogsomstandigheden of vergelijkbare omstandigheden hebben gediend;
  • burgers van wie de actieve dienst is beëindigd wegens pensioen of vervroegde uittreding.

Postactieven en veteranen

Postactieven zijn geen veteranen. Veteranen zijn Nederlandse militairen die Nederland dienden in oorlogsomstandigheden of vergelijkbare omstandigheden, zoals vredesmissies.