Bijlage 'Preventiestrategie en Monitoring' bij IRAS-rapport burnpit problematiek

Het burnpit literatuuronderzoek in "Burnpit problematiek: literatuuranalyse en preventiestrategie" laat zien dat militairen aan omgevingsrisico’s kunnen blootstaan. Bij alle missies, nationaal of internationaal, moet rekening worden gehouden met mogelijke toekomstige gezondheidsrisico’s onder militairen als gevolg van blootstelling aan omgevingsfactoren. Met betrekking tot de burnpit problematiek was de literatuur hier niet toereikend om tot eenduidige conclusies over de gezondheidsrisico’s te komen. De informatie was beperkt, zo was er vrijwel geen informatie over bron gerelateerde emissie in tijd en plaats; aard en hoogte van de blootstelling aan stoffen uit burnpits (kwalitatief en kwantitatief) waren niet goed beschreven in vergelijking tot achtergrondniveaus; en potentiële gezondheidseffecten (op korte en langere termijn) waren maar in beperkte mate onderzocht. Het opstellen van een preventie- en monitoringstrategie kan helpen om deze tekorten aan informatie voor de toekomst in te vullen.