Na 20 jaar weer tanks naar inzetgebied

Defensie zet voor het eerst in 20 jaar weer tanks in in het buitenland. Vandaag kwamen de Leopard 2 A6-gevechtstanks aan in Litouwen. De bijdrage is voor de NAVO-inzet enhanced Forward Presence (eFP).

De tanks kwamen vanochtend met de trein vanuit Duitsland aan in Gaizunai. Vandaar gaan zij over de weg naar de kazerne in het nabijgelegen Rukla. Dat is de thuisbasis van de Multinationale Battlegroup in Litouwen, waar Nederland deel van uitmaakt.

Vergroot afbeelding Een rij Leopard 2A6-gevechtstanks van 414 Tankbataljon op treinstellen in Litouwen.
Leopard 2 A6-gevechtstanks op treintransport naar Litouwen.

Nederland heeft dus weer tanks in een inzetgebied, en dat is toch wel bijzonder: “Dit is de eerste keer sinds bijna 20 jaar dat het tankwapen weer voorwaarts gaat in uitzendgebied”, aldus Luitenant-kolonel De Borst, commandant van de Nederlandse militairen in Litouwen. “Lange tijd heeft de Koninklijke Landmacht het tankwapen moeten missen. En niet alleen als cavalerist doet dat pijn. Tanks horen, toen en nog steeds, in de gereedschapskist van de krijgsmacht.”

Zwaar uitgerust

De Leopards behoren samen met infanteristen, genisten en geneeskundige militairen tot een Nederlands gevechtsteam. 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte levert vrijwel al het personeel. Verder worden CV90-gevechtsvoertuigen, Boxers, Fennek-verkenningsvoertuigen en de bergingstank Buffel ingezet.

“Dit is de zwaarst uitgeruste eFP Battlegroup tot nu toe. Een kleine stap voor deze Battlegroup, maar een grote stap voor de Koninklijke Landmacht”, aldus de Borst.

Het eerste gedeelte van de Nederlandse militairen is vorige week al in Litouwen aangekomen. De rest volgt snel. Er zijn dan weer meer dan 250 Nederlanders werkzaam in deze Baltische Staat. Deze 10e Nederlandse rotatie blijft daar een half jaar. 

Andere landen die op dit moment onderdeel uitmaken van de vooruitgeschoven NAVO-presentie in Litouwen, zijn Duitsland, België, IJsland, Luxemburg, Noorwegen en Tsjechië. Naast Nederland hebben ook Duitsland en Noorwegen in deze rotatie tanks in hun bewapening. Verder leveren de verschillende deelnemende landen staffunctionarissen, infanteristen, verkenners, artilleristen, genisten, medici en logistiekelingen.

Terug van weggeweest

Defensie beschikte ooit over bijna 1.000 tanks, maar deze zijn de afgelopen decennia gefaseerd wegbezuinigd. In 2011 werd het laatste schot gelost en werden de meeste tanks verkocht. In 2015 richtte de landmacht weer een peloton op voor kennisbehoud. Dit peloton is in 2017 opgegaan in het Duits-Nederlandse 414 Tankbataljon dat onder 43 Gemechaniseerde Brigade valt. 

Nederland bemenst binnen dit tankbataljon het 4e eskadron. Deze eenheid is in Bergen-Lohheide gestationeerd en beschikt volledig inzetbaar over 18 tanks. Een aantal cavaleristen van deze eenheid wordt nu met hun tanks in Litouwen voor het eerst ingezet.