Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee

Het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee is een deeltijdorkest en speelt in fanfarebezetting. Het korps speelt tijdens militaire plechtigheden bij de Koninklijke Marechaussee en geeft korpsconcerten. Het trompetterkorps verzorgt ook de muziek bij Defensie- en staatsaangelegenheden.

Het Trompetterkorps op de Nationale Taptoe

Optreden van het Trompetterkorps tijdens de Nationale Taptoe (2015)

Het orkest bestaat uit reservisten en musici met een deeltijdfunctie. Het zijn professionele, semiprofessionele en amateurmuzikanten. De reservisten zijn alleen als muzikant aan de marechaussee verbonden. Zij werken gemiddeld 2 dagen per week bij het orkest.

Kenmerken

De muzikanten van het trompetterkorps spelen de volgende instrumenten:

  • bugel;
  • hoorn;
  • euphonium;
  • tuba;
  • trompet;
  • trombone;
  • saxofoon;
  • slagwerk.

Schoolbezoeken

4 leden van het trompetterkorps bezoeken basisscholen om kinderen kennis te laten maken met muziek. De leerlingen krijgen een lesboekje en leren spelenderwijs met muziek om te gaan. Aan het einde van het bezoek geven de leden een miniconcert.
Wilt u uw school aanmelden? Vul het aanvraagformulier in.

Dirigent kapitein Peter Kleine Schaars

Na zijn dienstplicht bij het Korps Mariniers begon majoor Peter Kleine Schaars als trombonist, stafarrangeur en assistent-dirigent bij de Marinierskapel. In 2002 verliet hij de Marinierskapel om internationaal te werken als componist en producent. Ook deed hij veel ervaring op als (gast)dirigent. In 2013 keerde Kleine Schaars terug bij de Marinierskapel en werd hij chef-dirigent. Vanaf 1 mei 2017 is Kleine Schaars dirigent van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee.

Ensembles

Ensembles spelen meestal op kleine militaire ceremonies, recepties en officiële ontvangsten. Het trompetterkorps heeft 2 ensembles:

Saxofoonkwartet van het Trompetterkorps

Het saxofoonkwartet

Saxofoonkwartet

Het saxofoonkwartet speelt een klassiek en licht repertoire. Bijvoorbeeld muziek van Mozart en Beethoven. Maar ook jazzcomposities, tango’s, ragtime’s en klezmermuziek. Het kwartet is geschikt voor wat grotere recepties met voldoende ruimte en kleinere concerten.

Koperkwintet van het Trompetterkorps

Het koperkwintet

Koperkwintet

Het koperkwintet heeft een klassieke bezetting van 2 trompetten, hoorn, trombone en bastuba. Het repertoire bestaat uit originele stukken en bewerkingen. Met muziek van Wagner en Verdi tot The Beatles en Bernstein. Het kwintet speelt op kleinere ceremonies en concerten.

Geschiedenis

Het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee is op 12 april 1950 opgericht als militaire drumband. Het korps kreeg signaaltrompetten en trommen van de burgerij van Apeldoorn. Het korps bestond uit een kleine kern van beroepspersoneel en marechaussees in opleiding van het opleidingscentrum in Apeldoorn.

Het Trompetterkorps in 1964

Viering van het 150-jarig bestaan van het Regiment Huzaren van Sytzama in 1964

Het orkest is een aantal keer veranderd van bezetting. Voor het laatst in 2005. Sinds die tijd is het een fanfareorkest.

Het trompetterkorps heeft aan diverse taptoes deelgenomen. In Australië, Canada, Denemarken, Finland, Nieuw-Zeeland, Rusland en (uiteraard) Nederland.

Stichting Vrienden van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee

De Stichting Vrienden van het Trompetterkorps geeft financiële en morele steun aan het trompetterkorps. Door promotie geven zij het korps ook meer bekendheid.

Voor minimaal € 15 per jaar bent u donateur van de Stichting Vrienden van het Trompetterkorps. U kunt zich opgeven door een brief met uw naam en adres te sturen naar:

Stichting Vrienden Trompetterkorps KMar
t.a.v. adjudant J. v.d. Bosch
Antwoordnummer 1048
7300 VB Apeldoorn

U ontvangt een acceptgiro en een uitnodiging voor het jaarlijkse donateursconcert.

Geluidsfragment

Hier hoort u de defileermars van de Koninklijke Marechaussee. Het stuk uit 1964 is een creatie van mannenkoorvoorzitter kapitein Bosch en Huzaren-kapelmeester adjudant Reijnhoudt.

Mannen, vrouwen van ons Wapen
Met zijn Koninklijke naam
Houdt Uw Wapenspreuk in ere
"Zonder vrees en zonder blaam"

Weest bereid tot al uw taken
't Zij in oorlog, 't zij in vree
Draagt met moed en trots Uw Nestel
Koninklijke Mar'chaussee

Draagt met moed en trots Uw Nestel
Koninklijke Mar'chaussee

Gaat zo voorwaarts in de toekomst
Zij de standaard steeds Uw tolk
Van hetgeen Gij hebt betekend
Voor Uw vorstenhuis en volk

Handhaaf immer Neerlands wetten
't Zij in oorlog, 't zij in vree
Blijft de steun van onze natie
Koninklijke Mar'chaussee

Blijft de steun van onze natie
Koninklijke Mar'chaussee