Waarom draagt Nederland wereldwijd bij aan veiligheid?

Nederland wil bijdragen aan veiligheid in de wereld. In landen waar een gewelddadig conflict is of is geweest, helpt Nederland de veiligheid terug te brengen.

Stabiliteit tegen criminaliteit en terrorisme

Nederland doet dat bijvoorbeeld door hulp voor een beter en veiliger leven voor de mensen in deze landen. Een veilig en stabiel land draagt namelijk bij aan meer veiligheid in de hele regio rond het land. Door wereldwijd veiligheid te creëren, valt de voedingsbodem weg voor grensoverschrijdende criminaliteit, drugshandel en migratiestromen.

Nederland ziet hulp bij de wederopbouw van een land ook als een wapen in de strijd tegen terrorisme.

Vrede en veiligheid snel herstellen

Na afloop van een conflict moet de wederopbouw van een land starten. Dit heet de wederopbouwfase. Het is belangrijk dat dit snel gebeurt om de vrede en veiligheid zo snel mogelijk te herstellen. Gebeurt dit niet, dan bestaat er een grote kans dat het conflict opnieuw oplaait.