Waarom draagt Nederland wereldwijd bij aan veiligheid?

Nederland wil bijdragen aan veiligheid in de wereld. In landen waar een gewelddadig conflict is of is geweest, helpt Nederland de veiligheid terug te brengen.

Stabiliteit tegen criminaliteit en terrorisme

Nederland doet dat bijvoorbeeld door hulp voor een beter en veiliger leven voor de mensen in deze landen. Een veilig en stabiel land draagt namelijk bij aan meer veiligheid in de hele regio rond het land. Door wereldwijd veiligheid te creëren, valt de voedingsbodem weg voor grensoverschrijdende criminaliteit, drugshandel en migratiestromen.

Nederland ziet hulp bij de wederopbouw van een land ook als een wapen in de strijd tegen terrorisme.

Vrede en veiligheid snel herstellen

Na afloop van een conflict moet de wederopbouw van een land starten. Dit heet de wederopbouwfase. Het is belangrijk dat dit snel gebeurt om de vrede en veiligheid zo snel mogelijk te herstellen. Gebeurt dit niet, dan bestaat er een grote kans dat het conflict opnieuw oplaait.

Video: Het verhaal van Defensie

Een korte film over wat Defensie doet in het belang van Nederland, zowel nationaal als internationaal.

Het verhaal van Defensie

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we er van overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Werken bij Defensie is voor velen van ons een levenskeuze omdat we iets willen betekenen voor ons land. Een keuze met impact, ook voor onze familie en vrienden. We zijn gewone mensen. Maar als het er op aankomt, riskeren we desnoods ons leven.

Nederland is onze basis. Ons land zullen we altijd verdedigen. Het is goed voor ons koninkrijk, als andere landen stabiel zijn. Daarom werken wij in Nederland maar ook ver over de grens aan vrede, vrijheid en veiligheid. Onze vrijheid begint immers bij die van een ander.

De krijgsmacht komt in actie als meer nodig is dan praten alleen. Het liefst helpen we oorlog, conflict en onrecht te voorkomen. Dat doen we als het kan geweldloos maar als het moet grijpen we in met alle kracht die nodig is. Want soms is het noodzakelijk om woorden kracht bij te zetten. Dan vechten we voor vrede en brengen rust waar onrust heerst. Waar het rustig is, beschermen we die rust. Bij rampen en nood, bieden we hulp.

We kunnen het niet alleen. We doen dat schouder aan schouder. Met bondgenoten uit binnen- en buitenland. We helpen elkaar. Samen voeren we professioneel missies uit, verbonden door dezelfde missie.

Zolang er oorlog, onrust, conflicten, piraterij en terreur in de wereld zijn, is de krijgsmacht hard nodig. Want als wij het niet doen, wie dan wel.