Missie in Straat van Hormuz

EMASOH

8 Europese landen richtten in februari 2020 de maritieme missie EMASOH (European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz) op. Sinds 2019 is in de regio rondom de Perzische Golf en de Straat van Hormuz onveiligheid en onstabiliteit geconstateerd. Door de toenemende regionale spanningen nam ook het aantal incidenten toe.

De landen die meedoen zijn Nederland, Denemarken, België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, en Portugal. De deelnemende regeringen waarborgen met EMASOH de veiligheid in de regio en ondersteunen de-escalatie. EMASOH draagt verder bij aan de vrijheid van navigatie en de veiligheid van Europese en niet-Europese schepen. 

Nederland neemt deel aan EMASOH voor het internationale recht op vrije doorvaart en doortocht. Met deelname aan EMASOH bevordert Nederland de internationale rechtsorde.

De Koninklijke Marine levert 2 stafofficieren voor de missie. In 2020 is Zr.Ms. De Ruyter met 200 militairen aan boord  5 maanden ingezet voor de militaire kant van EMASOH: Agenor.

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws