Missie in Straat van Hormuz

EMASoH

In februari 2020 richtten verschillende Europese landen de maritieme missie EMASoH (European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz) op. Sinds 2019 is in de regio rondom de Perzische Golf en de Straat van Hormuz onveiligheid en onstabiliteit geconstateerd. Door de toenemende regionale spanningen nam ook het aantal incidenten toe.

De 9 landen die inmiddels meedoen zijn België, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Noorwegen, en met politieke ondersteuning Duitsland en Portugal. De deelnemende regeringen waarborgen met EMASoH de veiligheid in de regio en ondersteunen de-escalatie. EMASoH draagt verder bij aan de vrijheid van navigatie en de veiligheid van Europese en niet-Europese schepen. 

Nederland neemt deel aan EMASoH voor het internationale recht op vrije doorvaart en doortocht. Met deelname aan EMASoH bevordert Nederland de internationale rechtsorde.