Tapstatistieken MIVD

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst mag taps plaatsen om personen of organisaties (targets) af te luisteren. Op deze pagina vindt u een overzicht van het aantal taps dat de MIVD vanaf 2002 heeft ingezet. Het plaatsen van een telefoontap, internettap of microfoon is bedoeld om de nationale veiligheid en militairen in missiegebieden te beschermen.

De MIVD kan een target op verschillende manieren en met meerdere apparaten afluisteren. Die worden afzonderlijk meegeteld in de statistieken. Het aantal taps in de grafiek is dus niet hetzelfde als het aantal targets dat de MIVD in onderzoek heeft.

Bijzondere bevoegdheid

Het gebruik van taps is een bijzondere bevoegdheid van de MIVD en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Het staat beschreven in artikel 25 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002. Omdat de MIVD deze afluisterbevoegdheid niet direct inzette, staat bij de jaren 2002 en 2003 het cijfer 0.

Tapstatistieken AIVD

Op www.aivd.nl vindt u de tapstatistieken van de AIVD.

Grafiek: Aantal MIVD-taps van 2002 tot en met 2017. Uitleg grafiek staat in de uitgeschreven tekst op de pagina Tapstatistieken MIVD.