Tapstatistieken MIVD

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst mag taps plaatsen om personen of organisaties (targets) af te luisteren. Op deze pagina vindt u een overzicht van het aantal taps dat de MIVD vanaf 2002 heeft ingezet. Het plaatsen van een telefoontap, internettap of microfoon is bedoeld om de nationale veiligheid en militairen in missiegebieden te beschermen.

De MIVD kan een target op verschillende manieren en met meerdere apparaten afluisteren. Die worden afzonderlijk meegeteld in de statistieken. Het aantal taps in de grafiek is dus niet hetzelfde als het aantal targets dat de MIVD in onderzoek heeft.

Bijzondere bevoegdheid

Het gebruik van taps is een bijzondere bevoegdheid van de MIVD en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Het staat beschreven in artikel 25 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002. Omdat de MIVD deze afluisterbevoegdheid niet direct inzette, staat bij de jaren 2002 en 2003 het cijfer 0.

Tapstatistieken MIVD

Tapstatistieken MIVD
JaartalAantal taps per jaar
2002
2003
200419
200521
200621
200730
200839
200977
201055
201170
201264
201385
201465
2015138
2016382
2017348
2018309
2019879
20201236
2021871
2022704
MIVD Brontabel als csv (224 bytes)

Tapstatistieken AIVD

Op www.aivd.nl vindt u de tapstatistieken van de AIVD.