Samenwerking inlichtingendiensten

De MIVD werkt samen met andere organisaties in binnen- en buitenland om de inlichtingen en veiligheidssituatie te bevorderen. In Nederland zijn dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en diverse ministeries. In internationaal verband heeft de MIVD nauwe contacten met de NAVO, de VN en de EU.