Gezamenlijke nieuwbouw veiligheidsdiensten stopgezet

De plannen voor gezamenlijke huisvesting voor de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) worden stopgezet. Het idee was beide diensten onder te brengen op de Frederikkazerne in Den Haag. Onderzoek laat zien dat de kosten daarvoor veel hoger zijn dan verwacht. Dat melden de ministers Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Vergroot afbeelding De Frederikkazerne.
De Frederikkazerne. Hier was het de bedoeling de AIVD en de MIVD gezamenlijk onderdak te geven.

De afgelopen jaren is er intensief gekeken naar gezamenlijke huisvesting voor de AIVD en de MIVD. In 2022 kreeg het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht om nieuwbouw te onderzoeken op de Frederikkazerne.

Onderdeel van de opdracht was ook een schatting van de kosten. Daaruit blijkt dat er een overschrijding van de investeringskosten van 86 procent wordt verwacht. Oorzaken zijn onder meer duurdere grondstoffen, de complexiteit van het project, de eisen aan beveiliging en de afwezigheid van marktwerking bij de gunning.

Niet van de baan

In de brief aan de Kamer stellen beide ministers dat ze op basis van die constatering hebben besloten te stoppen met de verdere ontwikkeling van het plan. De tot nu toe gemaakte kosten zullen de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Defensie gezamenlijk dragen.

De intensieve samenwerking tussen AIVD en MIVD wordt voortgezet. Ook de ambitie tot gezamenlijke huisvesting is niet van de baan, zo stellen de twee bewindspersonen. Te meer omdat duidelijk is dat de panden op Frederikkazerne niet meer voldoen aan de kwaliteitsnorm. Er wordt nu gekeken naar een oplossing daarvoor.

De plannen om de locatie Leidschendam (AIVD) te renoveren en moderniseren gaan gewoon door.