Generaal Swillens gaat landmacht leiden

Generaal-majoor Jan Swillens treedt 8 maart aan als Commandant Landstrijdkrachten. Dat gebeurt onder gelijktijdige bevordering tot luitenant-generaal. Hij volgt generaal Martin Wijnen op die Defensie verlaat. De 56-jarige Swillens is nu directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Vergroot afbeelding Generaal-majoor Jan Swillens met op de achtergrond een legervoertuig.
Archieffoto van generaal Swillens.

Swillens begon zijn loopbaan in 1985 op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Na afronding daarvan vervulde hij diverse functies, onder meer bij het Korps Commandotroepen, de pantserinfanterie en luchtmobiele brigade.

Landmachtgeneraal Swillens ging 2 keer op uitzending naar Afghanistan. Als commandant van een compagnie special forces maakte hij in 2002 deel uit van de eerste Nederlandse troepen in het land. In 2008 ging hij opnieuw. Dit keer leidde hij er de Battle Group van de Task Force Uruzgan. Voor het uitzonderlijk goed vervullen van deze taak werd hij op voordracht van zijn mensen onderscheiden met de NATO Meritorious Service Medal.

Vanaf 2012 was hij de hoogste baas van het Korps Commandotroepen, 4 jaar later kreeg hij het commando over 43 Gemechaniseerde Brigade.

MIVD

Sinds 13 juni 2019 is Swillens directeur van de MIVD. In deze functie waarschuwde hij de afgelopen jaren in het openbaar voor dreigingen vanuit China en Rusland. Zo zag hij het aantal cyberaanvallen vanuit deze landen op Nederland fors toenemen. Om de operationele slagkracht van de MIVD hiertegen te vergroten, pleitte hij voor dynamisch toezicht op de diensten in plaats van statische controle vooraf.

Swillens heeft zowel de internationale samenwerking als de samenwerking met de AIVD fors geïntensiveerd, waardoor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten efficiënter en effectiever kunnen optreden. Onder zijn leiding is ook geïnvesteerd in de ondersteuning van de krijgsmacht en is de MIVD naar buiten toe opener geworden om zo de kennis en weerbaarheid van de samenleving te verhogen.