MIVD speelt rol om ongewenste kennisoverdracht door bedrijven te voorkomen

Er is nu een Ondernemersloket Economische Veiligheid. Dit is een informatie- en adviesloket voor het Nederlandse kennisintensieve midden- en kleinbedrijf (mkb). Bij dit loket  werken meerdere ministeries, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) samen. Doel is de Nederlandse economie en kennisintensieve bedrijven te beschermen tegen ongewenste kennisoverdracht.

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat lanceerde het loket vandaag. Het is niet het enige hulmiddel om de economische weerbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken. Er is ook nog de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo). Die is vanaf morgen van kracht en maakt het mogelijk wijzigingen in zeggenschap vanwege investeringen, fusies en overnames te toetsen.

Staten gebruiken steeds vaker overnames, fusies en andere vormen van investeringen voor geopolitieke doelen. In het coalitieakkoord is afgesproken de Nederlandse bedrijfsbelangen en nationale veiligheid beter te beschermen. Dat krijgt nu vorm met het Ondernemersloket Economische Veiligheid en de Wet Vifo.

Vragen over economische veiligheidsrisico’s

Het loket vormt een centraal aanspreekpunt voor ondernemers met vragen over economische veiligheidsrisico’s. Het loket, gecoördineerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), richt zich specifiek op het kennisintensieve midden- en kleinbedrijf (mkb), inclusief startups en scale-ups.

Vestigingen in het buitenland opzetten? Voor actuele informatie, kennis en advies kunnen ondernemers nu bij het nieuwe loket aankloppen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor goede raad om intellectueel eigendom te beschermen. Denk verder aan informatie over handel in technologie, geschikt voor zowel civiele als militaire doeleinden (dual-use) of andere sensitieve technologie. Aanbieders daarvan werken met kennis, vaardigheden, goederen en technieken. Als die uitlekt kunnen ze van invloed zijn op de nationale veiligheid.  

Vergroot afbeelding Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat.
Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat.

Eén centrale vraagbaak

Het Ondernemersloket Economische Veiligheid vormt één centrale vraagbaak. Specialisten van verschillende ministeries helpen een ondernemer met specifieke en concrete vragen over met wie ze zaken kunnen doen. De ondernemer hoeft zo niet zelf op zoek naar de juiste expert.

Volgens Adriaansens maakt dit loket een groot verschil bij het vergroten van de economische veiligheid voor ondernemers. “Als overheid willen we niet alleen waarschuwen voor gevaren, maar ondernemers ook helpen om daar iets tegen te doen. Het liefst zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk.”

Op www.economischeveiligheid.nl/ staan actuele informatie en kennis over onderwerpen rond economische veiligheid. Denk aan export van strategische goederen en informatie over de Wet Vifo. Ook krijgen mkb-ondernemers bij het loket advies over mogelijke risico’s en de maatregelen die zij daartegen kunnen nemen.

Wet Vifo

De Wet Vifo voert een veiligheidstoets in voor vitale aanbieders. Dit zijn bedrijven van zo'n groot belang voor de Nederlandse samenleving dat verstoringen of uitval mogelijk tot ontwrichting leiden. Verder is de toets voor beheerders van bedrijfscampussen en ondernemingen op het gebied van sensitieve technologie. De veiligheidstoets in de wet verplicht investeerders en ondernemingen wijzigingen van zeggenschap te melden bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI).

Het BTI adviseert de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Justitie en Veiligheid of een nationaal veiligheidsrisico aanwezig is. De ministers kunnen vervolgens voorwaarden verbinden aan de investering of deze in het uiterste geval verbieden.