Defensie Projectenoverzicht 2024

Het Defensie Projectenoverzicht (DPO) geeft een overzicht van alle materieelprojecten, IT-projecten en vastgoedprojecten waarvoor uitgaven zijn gepland. En waarvan de investering meer is dan € 25 miljoen. Ook geeft het DPO informatie over de grootschalige verkoop van materieel. Het wordt op Verantwoordingsdag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Proces grote projecten

Hoe het proces gaat bij materieel en wapensysteemgebonden IT-projecten van € 50 miljoen of meer, legt Defensie uit in de brochure Defensie Materieel Proces.