Kan ik mijn mening geven over het luchthavenbesluit?

Ja. Omwonenden en betrokken partijen (zoals omliggende gemeenten) kunnen hun mening geven.

  • U kunt zelf reageren op het luchthavenbesluit en op adviezen over reikwijdte en detailniveau van de milieueffectrapportage (MER). Meer informatie vindt u op de pagina ‘Hoe komt een luchthavenbesluit tot stand: procedure’.
  • Een omwonende uit uw gemeente kan namens alle omwonenden reageren in de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM). Op de website covm.nl kunt u zien wie er namens uw gemeente/woongebied in zit.