Wie praat er mee namens u?

De voorbereiding van een nieuw luchthavenbesluit gebeurt in de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM). In de COVM zitten Provincie, Rijksvastgoedbedrijf, Defensie, regionaal bestuur (gemeenten), milieuorganisaties en omwonenden.