Onderzoeksrapport belevingsvluchten Vliegbasis De Peel

Het belevingsonderzoek maakt inzichtelijk hoe bewoners en andere aanwezigen rondom Vliegbasis De Peel de belevingsvluchten ervaren. En hoeveel invloed die hebben op het dagelijks leven in de omgeving.