Omgevingsonderzoek De Peel

Dit omgevingsonderzoek is uitgevoerd om een beeld te krijgen hoe omwonenden aankijken tegen de mogelijke heropening van vliegbasis De Peel. En wat hun motivatie is zich hierover wel of niet uit te spreken.

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in hun verwachtingen en in de zorgen en bezwaren die er zijn.

Defensie gebruikt de conclusies uit het onderzoek om de informatieverstrekking en communicatie te optimaliseren, zodat ook deze bijdragen aan een goede relatie met haar omgeving.