Presentatie over de overstap van Kosteneenheden (Ke) naar Level day-evening-night (Lden) als geluidshindermaat Geilenkirchen

Defensie bereidt voor de militaire luchthavens, waaronder Geilenkirchen, de overstap van Kosteneenheden (Ke) naar Level day-evening-night (Lden) als geluidshindermaat. Op 21 oktober werd een informatieavond gehouden voor omwonenden. In dit document vindt u de presentatie die op die avond werd gebruikt.