Informatienota luchthavenbesluit Gilze-Rijen

In deze informatienota geeft Defensie antwoord op eerder ingediende zienswijzen op de milieueffectrapportage en het ontwerp-luchthavenbesluit Gilze-Rijen. Omwonenden kunnen donderdag 17 september 2020 tijdens een bijeenkomst vragen stellen over deze informatienota.

Nog niet alle zienswijzen in deze nota zijn beantwoord. Dat komt omdat deze nog onderwerp van gesprek zijn met de omgeving. In een definitieve reactienota worden deze wel beantwoord. Die nota komt als een luchthavenbesluit voor De Peel klaar is in 2024.