Infographic: Hoe komt een luchthavenbesluit tot stand

Hoe komt een luchthavenbesluit tot stand? U leest het in dit document.

Tekst infographic (korte uitleg)

Stap 1: openbare bekendmaking voornemen.

- Geen inspraak mogelijk

Stap 2: Reactie- en adviesmogelijkheid op het voornemen. U kunt op verschillende manieren reageren. Via het Staatsblad en vaak ook via lokale media leest u hoe.

- Reactie mogelijk / 4 weken reactietijd vanaf publicatie

Stap 3:  Defensie overlegt met de provincies en gemeenten. Daarna liggen het ontwerp-luchthavenbesluit en de Milieu Effecten Rapportage 6 weken ter inzage. In die 6 weken kunt u uw mening geven over het ontwerp-luchthavenbesluit.

- Inspraak mogelijk / 6 weken reactietijd vanaf publicatie

Stap 4: Besluit en bekendmaking luchthavenbesluit.

- Beroep aantekenen mogelijk

De voortgang over het luchthavenbesluit is ook te volgen op www.defensie.nl/luchthavenbesluiten. Reageren op een luchthavenbesluit is mogelijk via www.platformparticipatie.nl.