Klachtenregeling Defensie

Defensie neemt alle klachten over medewerkers serieus en volgt daarbij de Klachtenregeling Defensie. Deze regeling helpt bij een zorgvuldige klachtbehandeling en doet recht aan alle partijen.