Klachtenregeling MIVD

Als u denkt dat de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zich onbehoorlijk heeft gedragen tegenover u of iemand anders, dan kunt u daarover een klacht indienen. Informatie hierover vindt u in deze regeling.