1 (German/Netherlands) Corps

1 (German/Netherlands) Corps is in 1995 opgericht. Het hoofdkwartier staat in het Duitse Münster. Het is een van de NATO High Readiness Forces (Land) Headquarters en kan zich binnen 20 dagen helemaal ontwikkelen. Binnen en buiten het NAVO-verdragsgebied. Het legerkorps is in staat om een internationale troepenmacht van ruim 50.000 militairen aan te sturen.

Staf hoofdkwartier

De staf van het hoofdkwartier 1 (German/Netherlands) Corps bestaat uit meer dan 400 militairen en burgers. De meeste functies zijn gelijk verdeeld tussen Duitsland en Nederland. Ongeveer 70 functies zijn voor militairen van andere NAVO- en EU-lidstaten. Engels is de officiële voertaal binnen het hoofdkwartier. 2 binationale bataljons ondersteunen het hoofdkwartier. Die bestaan uit Nederlands en Duits personeel.

Taken 1 (German/Netherlands) Corps

De taken van 1 (German/Netherlands) Corps zijn:

  • de verdediging van het NAVO-territorium als onderdeel van de NAVO hoofdverdedigingsmacht;
  • het uitvoeren van vredesoperaties;
  • het uitvoeren van missies onder leiding van de VN;
  • het uitvoeren van humanitaire missies en nationale taken, zoals rampenbestrijding tijdens overstromingen.

Van juli 2017 tot juli 2018 stond het hoofdkwartier van het Duits-Nederlandse legerkorps gereed als gezamenlijk hoofdkwartier voor de NAVO.