European Air Transport Command

Het European Air Transport Command (EATC) is een samenwerking tussen België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Nederland en Spanje. Dit hoofdkwartier bepaalt de inzet van militaire luchttransportmiddelen en van bijtanken in de lucht (air-to-air refuelling). Het commando zit op Vliegbasis Eindhoven.

Doel EATC

Het werk van het EATC moet leiden tot een efficiëntere inzet en betere coördinatie van de transport- en tankervliegtuigen.

Het commando bestaat uit een hoofdkwartier dat alle aspecten van militair luchttransport regelt. Zoals planning en uitvoering van missies, training en vliegveiligheid. Eerder werkten de landen vooral samen op het gebied van planning. Maar het nieuwe commandocentrum heeft meer bevoegdheden en kan ook de inzet van de vliegtuigen bepalen.