Movement Coordination Centre Europe

Het Movement Coordination Centre Europe (MCCE) coördineert strategisch militair transport door de  lucht, over zee en binnenwateren, over de weg en per trein. Het MCCE doet dit binnen de 29 deelnemende landen van de NAVO en de Europese Unie. Hierdoor benutten de landen de transportcapaciteit beter. Het centrum coördineert ook het bijtanken van vliegtuigen in de lucht (air-to-air refuelling). Het MCCE is gehuisvest op de Vliegbasis Eindhoven.

Deelnemende landen MCCE

De deelnemende landen in het MCCE zijn: Australië, België, Bulgarije, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Binnen het MCCE werken 32 militairen uit de deelnemende landen.

Ontstaan MCCE

Het MCCE bestaat sinds 1 juli 2007. Het is een samenvoeging van het European Airlift Centre (EAC) en het Sealift Co-ordination Centre (SCC). Het centrum zit op Vliegbasis Eindhoven. Het EAC en SCC zijn ontstaan als resultaat van het NATO Defence Capability Initiative, vastgesteld in 1999. De resultaten van beide centra bleken zeer succesvol. De deelnemende landen bespaarden miljoenen euro´s door hun vraag naar lucht- en zeetransport te coördineren. Hierdoor wisten de landen zeker dat zij de transportmiddelen zo goed mogelijk inzetten.