Defensie heeft aandacht voor integriteit

Defensie wil recht doen aan de mensen en organisaties waarmee en waarvoor ze werkt. De Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) speelt hierin een belangrijke rol. De COID is het expertisecentrum op het gebied van integriteit en ondersteunt leidinggevenden en medewerkers bij het uitvoeren van het integriteitsbeleid.

Diensten COID

De organisatie biedt diensten en producten als (risico)analyses, onderzoeken, voorlichting en advies. Hiermee helpt de COID bij het nemen van maatregelen om de integriteit van Defensie te vergroten.

COID-adviseurs voor leidinggevenden

Ieder Defensieonderdeel beschikt over integriteitsadviseurs van de COID. Zij adviseren en ondersteunen leidinggevenden bij het uitvoeren van het integriteitsbeleid. En zijn aanspreekpunt bij (vermoedelijke) integriteitschendingen.

Meldpunt integriteit voor medewerkers en externen

Medewerkers kunnen via het meldpunt Integriteit Defensie ongewenst gedrag of andere integriteitsschendingen melden. Ook externen kunnen zich richten tot de COID met deze klachten.