Generaal Rietdijk pleit bij NAVO-conferentie voor een toekomstbestendige energiemix

We moeten laten zien dat duurzame opties net zo veilig zijn en net zo goed, of zelfs beter werken dan onze huidige soms ouderwetse opties. Dat was de boodschap van generaal-majoor Wilfred Rietdijk gisteren tijdens de Conference on Operational Energy. Het Defensie Kennisnetwerk Energie hostte de energieconferentie van het Petroleum Committee in Den Haag.

Het Petroleum Committee van de NAVO geeft adviezen en stelt beleid op over alles wat met brandstoffen te maken heeft. Het orgaan coördineert mede de transitie van de 'traditionele' brandstoffen naar een nieuwe mondiale energiemix. Ook bezint ze zichzelf op haar rol hierin in de toekomst. De conferentie is hiertoe de start.

Conferentie over operationele energie

Op de NAVO-top van 2021 in Brussel spraken staatshoofden en regeringsleiders af een actieplan op te stellen over klimaatverandering en veiligheid. Dit Strategisch Concept 2022 stelt dat klimaatverandering een diepgaande impact heeft op de veiligheid van de NAVO-bondgenoten. De conferentie over operationele energie is hiervan afgeleid en omvat de volgende 3 thema’s:

  • aanpassen aan de energietransitie,
  • opkomende energietechnologieën: innovatie en disruptie,
  • van theorie naar praktijk: de overgang van de NAVO naar operationele energie.

Kennis, financiering en een gedragsverandering

In Nederland kan Defensie als grote organisatie het verschil maken door in te steken op een energiemix. De organisatie onderzoekt momenteel de mogelijkheden tot internationale samenwerking als het gaat om duurzame brandstoffen. Een van de grootste uitdagingen bij het bereiken van alle doelen en plannen is: hoe krijg je iedereen mee? Daar zijn 3 dingen voor nodig: kennis, financiering en een gedragsverandering. Defensie wil samenwerken met start-ups en hen de voordelen daarvan laten zien. Rietdijk: “We willen tenslotte gewoon state-of-the-art spullen. Als zelfs Max Verstappen in een hybride auto rijdt, waarom wij dan niet?”