Landmacht informeert koning over optreden in complexe situaties

Militairen van 13 Lichte Brigade hebben koning Willem-Alexander vanmorgen bijgepraat over hun optreden in complexe situaties. Daarbij kwamen onder meer nieuwe technologieën aan de orde die de brigade gebruikt bij opdrachten in bossen en steden. De koning was voor een werkbezoek op de Generaal-Majoor Ruyter van Steveninck kazerne in Oirschot.

Via een fictief scenario zag hij hoe de brigade met onder meer verkenningsdrones en andere innovatieve systemen extra informatie verzamelt.

13 Lichte Brigade demonstreerde dit met op afstand bestuurbare systemen om grondtroepen te voorzien van meer gegevens. Die zijn belangrijk om militaire operaties in het buitenland en steunverleningen onder civiel gezag in Nederland nog effectiever uit te voeren.

Snel inzetbaar

13 Lichte Brigade is wereldwijd over grote afstanden snel inzetbaar. Dat kan zijn voor gevechts- of vredesoperaties, maar ook bij rampen en calamiteiten. 13 Lichte Brigade levert een bijdrage aan de-escalatie van crises of het oplossen van conflicten.

Door Concept Development & Experimentation (CD&E) versterkt de landmacht het innoverend vermogen en de informatiepositie, passend bij de Defensievisie 2035. Sinds 2018 is 13 Lichte Brigade dé militaire innovatieproeftuin van de landmacht voor toekomstig optreden. Daartoe is 13 Lichte Brigade onder meer in 2019 een samenwerkingsverband gestart met Brainport Eindhoven.

Eén ding is overduidelijk: militairen, techniek en informatie worden steeds meer met elkaar verbonden.