De Dienst der Hydrografie

Informatie over veilige vaarwegen, de zeebodem en mogelijke gevaren onder water is van essentieel belang om veilig te kunnen navigeren op zee.De Dienst der Hydrografie is dagelijks bezig met het in kaart brengen van deze belangrijke informatie.