Downloads - Hydrografie

111 downloads over Hydrografie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type download kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Dieptestaat overzicht

Overzicht van de meest recente dieptegegevens in een groot aantal bevaarbare geulen in het Waddengebied.

Publicatie | 14-06-2018

Cumulatieve lijst

Overzicht van Berichten aan Zeevarenden die van toepassing zijn op de meest recente editie van de kaarten. Tijdelijke en...

Publicatie | 14-06-2018

Meetinstrumenten overzicht

Overzicht van tijdelijke meetinstrumenten in het Nederlands zeegebied, binnenwateren en aangrenzend buitenlands gebied. Verzoek...

Publicatie | 14-06-2018

P en T berichten overzicht

Maandelijks overzicht van de (P: voorlopige) en (T: tijdelijke) Berichten aan Zeevarenden die op Nederlandse kaarten nog van...

Publicatie | 14-06-2018

Aantekeningen bij PCTrans 5.0 versie 20180601

In dit document vindt u aanpassingen op het nautische computerprogramma PCTrans. U vindt aantekeningen over versie 5.0 (20180601).

Publicatie | 07-06-2018

PCTrans netwerkversie

PCTrans is een computerprogramma voor geodetisch en hydrografisch rekenwerk. Deze netwerkversie is bedoeld voor bedrijven en...

Applicatie | 07-06-2018

PCTrans standalone-versie

PCTrans is een computerprogramma voor geodetisch en hydrografisch rekenwerk. Deze standalone-versie is bedoeld voor...

Applicatie | 07-06-2018

Examenkaart B voor de Vaarbewijzen

Met deze examenkaart kunnen kandidaten oefenen voor het examen B  voor de Vaarbewijzen. U mag deze kaart niet gebruiken om mee...

Kaart | 29-05-2018

Examenkaart A voor de Vaarbewijzen

Met deze examenkaart kunnen kandidaten oefenen voor het examen A voor de Vaarbewijzen. U mag deze kaart niet gebruiken om mee...

Kaart | 29-05-2018

Verbeterblad voor kaart 2714 - BaZ 197/18

Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad. In positie ca. 12-06,50 N, 068-55,25 W.

Publicatie | 24-05-2018

Blijf op de hoogte