Artikel: Developments in North Sea wide resurveying and charting of dynamic sand wave areas.

Artikel van de Dienst der Hydrografie van Defensie over de ontwikkelingen in de Noordzee en het in kaart brengen van dynamische zandgolfgebieden (Engelstalig).