Artikel: Grenzen op zee schuiven op door zeebodemdynamiek

Uitgave van het Interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee (IDON) over verschuivingen van zeegrenzen.