NLTides - HP33D

Het computerprogramma NLTides (HP33D) biedt digitale informatie over waterstanden en stromen langs de Nederlandse kust. Onder de download vindt u meer informatie over het programma en het zip-bestand.

Het programma levert:

  • officiële getijvoorspellingen voor alle belangrijke havens van Cadzand  tot Delfzijl; 
  • stroomgegevens voor de zuidelijke Noordzee, Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde, benedenrivieren en belangrijke havenaanlopen.

NLTides staat gelijk aan de papieren HP33 en bevat meer havens. Als u een geschikte back-up faciliteit heeft, mag NLTides de papieren publicatie vervangen. NLTides is een jaarlijkse uitgave met voorspellingen voor 1 kalenderjaar. Met NLTides editie 2024 worden voorspellingen gemaakt van 1 november 2023 tot en met 31 december 2024.

Bekijk de website van de Rotterdamse haven voor meer informatie over het weer en het getij van de Rotterdamse haven.

Systeemeisen

  • Windows 10, 11
  • Diskruimte 60 MB

Downloadvoorwaarden

Iedereen mag dit product gratis downloaden. Het gebruik voor elk doel is gebonden aan de volgende voorwaarden:

  1. U mag geen commerciële activiteiten ontplooien met het verstrekte product. Uitzonderingen hierop zijn activiteiten waarvoor de Dienst der Hydrografie expliciet toestemming heeft gegeven. Dit houdt onder meer in dat u met het verstrekte product geen substantiële inkomsten mag genereren (direct of indirect). Dit geldt ook voor het kosteloos verstrekken van dit product, waarbij commerciële belangen van anderen worden geschaad. 
  2. U mag het verstrekte product niet aan derden beschikbaar stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienst der Hydrografie.
  3. U dient het product te vernietigen, nadat u dit niet meer nodig heeft.